Делегация Парламента РЮО на VIII Конференции Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации